Cấp lại sổ đỏ khi bị rách hoặc hết hạn sử dụng đất

Cấp đổi sổ đỏ khi bị rách, hết hạn sử dụng đất là quy trình cung cấp một sổ đỏ mới cho chủ sở hữu khi sổ đỏ cũ bị rách hoặc hết hạn sử dụng. Quy trình này đảm bảo quyền sở hữu đất và bảo vệ quyền lợi của chủ sở hữu, đồng thời đáp ứng các yêu cầu bắt buộc theo quy định pháp luật tại Việt Nam.

Năm 1997, gia đình tôi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên hộ gia đình do bố tôi đứng tên. Trong quá trình cất giữ, Giấy chứng nhận bị rách một phần và không thể khôi phục hiện trạng ban đầu.

Hiện chúng tôi có nhu cầu cấp đổi Giấy chứng nhận do đã hết thời hạn sử dụng và bố mẹ tôi đều đã mất. Bộ phận tiếp nhận cấp đổi Giấy chứng nhận yêu cầu bổ sung Giấy chứng nhận phân chia di sản thừa kế. Tuy nhiên, khi ra các đơn vị công chứng để làm thủ tục này thì gia đình lại gặp vướng mắc là Giấy chứng nhận đã hết hạn, không còn giá trị để làm thủ tục phân chia. Xin hỏi, thủ tục để gia đình tôi được cấp đổi Giấy chứng nhận?

Hình minh họa

Trả lời:

Theo thông tin từ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định, khi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị rách thì người sử dụng đất thực hiện thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận.

Tuy nhiên, theo nội dung câu hỏi thì chủ sử dụng đất bố mẹ bạn đều đã mất và không để lại di chúc. Do đó, những người được thừa kế hợp pháp quyền sử dụng đất của thửa đất nêu trên phải thực hiện khai nhận di sản thừa kế theo quy định của pháp luật trước khi thực hiện thủ tục xin cấp đổi Giấy chứng nhận.

Về thời hạn sử dụng đất nông nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đã hết hạn, căn cứ quy định tại Điều 74 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục khi hết thời hạn sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đang sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước giao, công nhận, nhận chuyển quyền sử dụng đất, khi hết thời hạn sử dụng đất thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều 26 và Khoản 3 Điều 210 Luật Đất đai 2013 mà không phải làm thủ tục điều chỉnh thời hạn sử dụng đất; trường hợp có nhu cầu xác nhận lại thời hạn sử dụng đất trên Giấy chứng nhận thì thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định.

Như vậy, đối với trường hợp chủ sử dụng đất đã mất không để lại di chúc và thời hạn sử dụng đất nông nghiệp trên Giấy chứng nhận sử dụng đất đã hết hạn thì không nhất thiết phải thực hiện thủ tục điều chỉnh thời hạn sử dụng đất trước khi thực hiện thủ tục khai nhận di sản thừa kế.

Do đó, để cấp đổi Giấy chứng nhận bị rách nêu trên cho những người thừa kế hợp pháp của chủ sử dụng đất đã chết thì người có quyền thừa kế thực hiện thủ tục khai nhận di sản thừa kế tại văn phòng công chứng hoặc phòng công chứng trên địa bàn tỉnh trước khi làm thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận, gia hạn sử dụng đất, tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp theo quy định.

Post a Comment

Previous Post Next Post