Sai cả tên và năm sinh trên sổ đỏ, đính chính thế nào?

Tôi được cấp sổ đỏ năm 2005. Mới đây, tôi đi làm CCCD gắn chip thì phát hiện các giấy tờ không thống nhất năm sinh, trong đó sổ đỏ bị sai tên và năm sinh. Tên tôi bị sai do cơ quan làm sổ viết sai, năm sinh sai do cá nhân tôi kê khai sai.

Xin hỏi, tôi phải làm thế nào để đính chính tên và năm sinh trong sổ đỏ? Việc đính chính này sẽ được thực hiện do cơ quan nào làm?

Nguyễn Đức Bẩy (Quảng Ninh)

Trả lời:

Theo thông tin từ Bộ Tài nguyên và Môi trường, Khoản 1, 2 Điều 86 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định thủ tục đính chính Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp và Khoản 3 Điều 10 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì hồ sơ nộp đề nghị đính chính Giấy chứng nhận gồm:

"a) Đơn đề nghị đính chính đối với trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản phát hiện sai sót trên Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp;

b) Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp".

Như vậy, khi phát hiện sai sót trên sổ đỏ, người dân cần làm hồ sơ đính chính theo quy định trên và nộp đến cơ quan đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra; lập biên bản kết luận về nội dung và nguyên nhân sai sót; lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền thực hiện đính chính vào Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót; đồng thời chỉnh lý nội dung sai sót vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

Theo quy định tại Điểm r Khoản 2 Điều 61 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6/1/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai thì thời gian thực hiện thủ tục đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp là không quá 10 ngày.

Để được giải quyết cụ thể theo quy định của pháp luật, đề nghị ông liên hệ với Văn phòng đăng ký đất đai nơi có đất.

Post a Comment

Previous Post Next Post