Quy định việc sử dụng đất nông nghiệp cho mục đích công ích

Quy định việc sử dụng đất nông nghiệp vào mục đích công ích là các quy định pháp luật nhằm hướng dẫn và quản lý việc chuyển đổi đất nông nghiệp sang mục đích sử dụng công ích, như xây dựng hạ tầng công cộng, trường học, bệnh viện. Nhờ quy định này, việc sử dụng đất hợp lý sẽ đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ quyền lợi của các hộ gia đình nông dân.

Xin hỏi, UBND cấp xã quản lý đất công ích theo phương pháp nào? Đất công ích có bắt buộc phải đưa vào sử dụng, tổ chức đấu thầu cho người dân thuê để canh tác theo quy định không?

Hình minh họa

Tố Oanh (Hưng Nguyên...)

Trả lời:

Theo thông tin từ Tổng cục Quản lý đất đai, Điều 132 Luật Đất đai 2013 quy định đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích:

“Điều 132. Đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích

1. Căn cứ vào quỹ đất, đặc điểm và nhu cầu của địa phương, mỗi xã, phường, thị trấn được lập quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích không quá 5% tổng diện tích đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản để phục vụ cho các nhu cầu công ích của địa phương.

Đất nông nghiệp do tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trả lại hoặc tặng cho quyền sử dụng cho Nhà nước, đất khai hoang, đất nông nghiệp thu hồi là nguồn để hình thành hoặc bổ sung cho quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn.

Đối với những nơi đã để lại quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích vượt quá 5% thì diện tích ngoài mức 5% được sử dụng để xây dựng hoặc bồi thường khi sử dụng đất khác để xây dựng các công trình công cộng của địa phương; giao cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản tại địa phương chưa được giao đất hoặc thiếu đất sản xuất.

2. Quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn để sử dụng vào các mục đích sau đây:

a) Xây dựng các công trình công cộng của xã, phường, thị trấn bao gồm công trình văn hóa, thể dục thể thao, vui chơi, giải trí công cộng, y tế, giáo dục, chợ, nghĩa trang, nghĩa địa và các công trình công cộng khác theo quy định của UBND cấp tỉnh;

b) Bồi thường cho người có đất được sử dụng để xây dựng các công trình công cộng quy định tại điểm a khoản này;

c) Xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương.

3. Đối với diện tích đất chưa sử dụng vào các mục đích quy định tại khoản 2 Điều này thì UBND cấp xã cho hộ gia đình, cá nhân tại địa phương thuê để sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản theo hình thức đấu giá để cho thuê. Thời hạn sử dụng đất đối với mỗi lần thuê không quá 05 năm.

Tiền thu được từ việc cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích phải nộp vào ngân sách nhà nước do UBND cấp xã quản lý và chỉ được dùng cho nhu cầu công ích của xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật.

4. Quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn do UBND cấp xã nơi có đất quản lý, sử dụng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.”

Đề nghị bạn nghiên cứu các quy định pháp luật về đất đai nêu trên và liên hệ với UBND cấp xã nơi có đất để được cung cấp thông tin cụ thể liên quan đến việc quản lý đất đai tại địa phương.

Post a Comment

Previous Post Next Post