Một hecta được định nghĩa là bằng bao nhiêu mét vuông, kilômét vuông, và sào đất?

1 hecta bằng 10,000m2, 0.01km2 và tương đương với 25 sào đất. Đây là một đơn vị diện tích phổ biến được sử dụng để đo lường rộng rãi trong nông nghiệp và bất động sản.

Xin hỏi, 1ha bằng bao nhiêu m2, bằng bao nhiêu sào, công và mẫu đất? Tôi thấy các đơn vị tính này ở các địa phương là khác nhau, vậy công thức tính như thế nào?

Trả lời:

Hecta là gì?

Hecta có ký hiệu là ha, là đơn vị tính diện tích phổ biến trong lĩnh vực quy hoạch, quản lý đất đai. Đơn vị này được sử dụng nhiều ở các quốc gia.

Vậy 1ha bằng bao nhiêu m2?

1 ha bằng 10.000 m2 = 1 hectomet vuông. Nếu hình vuông có kích thước 1 cạnh là 100m, thì diện tích hình đó sẽ là 100 x 100 = 10.000 m2. Còn nếu là hình chữ nhật có chiều dài 250m và chiều rộng 40m thì diện tích của nó sẽ là 250 x 40 = 10.000 = 1ha.

1 ha bằng bao nhiêu km2?

1km = 1.000m2, do đó 1km2 = 1000 x 1000 = 1.000.000 m2. Vậy 1km2 bằng 1 triệu mét vuông (1km2 = 1.000.000m2).

1ha = 10.000 m2 nên 1km2 = 100 ha hay 1ha = 0,01 km2.

1 ha bằng bao nhiêu sào, bao nhiêu công?

Sào là đơn vị đo diện tích người nông dân thường dùng để đo diện tích đất canh tác nông nghiệp. Cụ thể là đất canh tác ruộng lúa, hoa màu hay các loại cây lương thực mà người nông dân sở hữu. Hiện nay, đây vẫn là đơn vị đo phổ biến tại các vùng nông thôn Việt Nam.

Công, mẫu và sào là hệ đo lường cổ của Việt Nam. Một sào bằng 1/100 mẫu hoặc 1/10 công. Một mẫu bằng 10 công (1 công = 1 sào).

Theo Nghị định 86/2012/ND-CP của Chính phủ về Hướng dẫn Luật đo lường ta có:

Bắc Bộ: 1 sào = 1 công = 360m2

Trung Bộ: 1 sào = 1 công = 499,95m2 (500m2)

Nam Bộ: 1 sào = 1 công đất = 1.296m2 (ở nhiều nơi vẫn sử dụng 1 công bằng 1.000m2, nhưng đúng theo Luật thì 1 công đất phải là 1.296 m2).

Còn theo quy chuẩn Quốc tế, 1 ha = 10.000m2 mét vuông, do đó:

1 ha = 10.000/360 = 27,778 sào Bắc Bộ

1 ha = 10.000/499.95 = 20,002 sào Trung Bộ

1 ha = 10.000/1.296 = 7,71605 công đất Nam Bộ

1ha bằng bao nhiêu mẫu?

Tương tự như sào, đơn vị mẫu cũng có sự khác biệt ở 3 miền:

Bắc Bộ: 1 mẫu = 10 sào Bắc Bộ = 3.600 m2

Trung Bộ: 1 mẫu = 10 sào Trung Bộ = 4.995 m2

Nam Bộ: 1 mẫu = 10 công Nam Bộ = 12.960m2

Như vậy 1 ha = 2,778 mẫu Bắc Bộ = 2,002 mẫu Trung Bộ = 0,771605 công đất Nam Bộ.

Post a Comment

Previous Post Next Post