Hỏi về quy trình khiếu nại và hỗ trợ tái định cư

Hỏi về việc khiếu nại bồi thường, hỗ trợ tái định cư: Bài viết tập trung vào việc trình bày các quyền lợi và quy trình khiếu nại bồi thường, cũng như hỗ trợ tái định cư cho những người bị ảnh hưởng bởi các dự án phát triển. Mô tả ngắn gọn nhưng đầy đủ thông tin cần thiết để người đọc có cái nhìn tổng quan về vấn đề này.

Lúc cha tôi còn sống thì phần đất gia đình tôi được bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Sau khi cha mất, chúng tôi không đồng ý về bồi thường của doanh nghiệp.

Cha tôi có 6 người con, chúng tôi muốn làm đơn khiếu nại đến cơ quan chức năng, nhưng hiện có 1 người đi làm xa, không có nhu cầu khiếu kiện, thì 5 người còn lại có đủ pháp lý để khiếu kiện không? Xin cảm ơn.

Hình minh họa

Anh Vũ (Long An)...

Trả lời:

Theo thông tin từ Tổng cục Quản lý đất đai, Điểm a khoản 1 Điều 12 của Luật Khiếu nại quy định: “Trường hợp người khiếu nại ốm đau, già yếu, có nhược điểm về thể chất hoặc vì lý do khách quan khác mà không thể tự mình khiếu nại thì được ủy quyền cho cha, mẹ, vợ, chồng, anh, chị, em ruột, con đã thành niên hoặc người khác có năng lực hành vi dân sự đầy đủ để thực hiện việc khiếu nại”;

Điểm b khoản 2 Điều 167 của Luật Đất đai năm 2013 quy định:

"b) Trường hợp nhóm người sử dụng đất mà quyền sử dụng đất phân chia được theo phần cho từng thành viên trong nhóm, nếu từng thành viên của nhóm muốn thực hiện quyền đối với phần quyền sử dụng đất của mình thì phải thực hiện thủ tục tách thửa theo quy định, làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và được thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất theo quy định của Luật này.

Trường hợp quyền sử dụng đất của nhóm người sử dụng đất không phân chia được theo phần thì ủy quyền cho người đại diện để thực hiện quyền và nghĩa vụ của nhóm người sử dụng đất."

Theo quy định trên, gia đình bạn muốn thực hiện quyền khởi kiện thì phải có sự nhất trí ủy quyền của 06 thành viên trong gia đình mới đủ điều kiện cho người được ủy quyền thực hiện khởi kiện.

Post a Comment

Previous Post Next Post