Cần giấy tờ gì khi muốn thay đổi thông tin trên sổ đỏ từ CMND sang CCCD?

Xin hỏi, có phải thay đổi thông tin trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất từ Giấy Chứng minh nhân dân sang Căn cước công dân? Trường hợp phải đính chính thông tin Căn cước công dân thì thủ tục thực hiện như thế nào?

Hình minh họa

Trả lời:

Theo thông tin từ Bộ Tài nguyên và Môi trường, việc xác nhận thay đổi thông tin về pháp nhân, số Giấy chứng minh nhân dân (CMND), số thẻ Căn cước công dân (CCCD), địa chỉ trên Giấy chứng nhận đã cấp thực hiện theo nhu cầu của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất và được thực hiện tại Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai.

Cụ thể, theo Điểm g Khoản 1 Điều 17 Thông tư số 23/2014 sửa đổi tại Thông tư số 33/2017, người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được phép đổi tên, xác nhận thay đổi thông tin về pháp nhân, số CMND, số thẻ CCCD, địa chỉ trên Giấy chứng nhận đã cấp theo nhu cầu.

Như vậy, pháp luật không bắt buộc phải điều chỉnh nhưng người dân hoàn toàn có quyền điều chỉnh thông tin trên Giấy chứng nhận cho đúng với số thẻ CCCD mới của mình nếu có nhu cầu.

Mẫu Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK

Hồ sơ nộp thực hiện theo quy định tại Khoản 16 Điều 9 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021), gồm:

a) Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK;

b) Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;

c) Bản sao Giấy chứng minh nhân dân mới hoặc Giấy chứng minh quân đội mới hoặc thẻ Căn cước công dân mới hoặc sổ hộ khẩu, giấy tờ khác chứng minh thay đổi nhân thân đối với trường hợp thay đổi thông tin về nhân thân của người có tên trên Giấy chứng nhận".

Post a Comment

Previous Post Next Post