Bộ trưởng Bộ Xây dựng trả lời chất vấn tại Quốc hội khóa XV

Bộ trưởng Bộ Xây dựng trả lời chất vấn tại Quốc hội khóa XV giới thiệu về các nỗ lực và thành tựu trong lĩnh vực xây dựng. Ông chia sẻ về việc đẩy mạnh đầu tư công, đảm bảo an toàn công trình, nâng cao chất lượng các dự án xây dựng và tăng cường quản lý nhà nước. Bộ trưởng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tiếp tục thực hiện cải cách hành chính và tăng cường công tác thông tin tuyên truyền.

Trong 3 ngày (từ ngày 3-5/11), Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị sẽ trả lời chất vấn chính về những vấn đề liên quan đến xây dựng. Bên cạnh đó, Quốc hội khóa XV cũng tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn các vấn đề thuộc lĩnh vực nội vụ, thanh tra và thông tin & truyền thông.

Các nhóm vấn đề được Quốc hội khóa XV lựa chọn chất vấn tại kỳ họp thứ 4 là xây dựng, nội vụ, thông tin và truyền thông, thanh tra. Ảnh: VGP

Đối với lĩnh vực xây dựng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị cùng Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Lao động-Thương binh và Xã hội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tổng Kiểm toán Nhà nước sẽ trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan đến xây dựng, bao gồm:

Thực trạng, giải pháp nâng cao chất lượng quy hoạch và quản lý phát triển đô thị của Việt Nam, nhất là ở các thành phố lớn. Việc di dời trụ sở bộ, ngành khỏi nội đô TP.Hà Nội.

Quản lý thị trường bất động sản, việc xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật trong hoạt động giao dịch, huy động vốn, kinh doanh bất động sản.

Việc xây dựng nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp, công nhân lao động, nhất là tại các khu kinh tế, khu công nghiệp và các thành phố lớn.

Trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng trong xây dựng, ban hành, thực hiện các tiêu chuẩn kỹ thuật, đơn giá, định mức trong xây dựng cơ bản. Việc kiểm soát giá và bảo đảm nguồn nguyên vật liệu để xây dựng các công trình, dự án, nhất là các dự án quan trọng quốc gia.

Về lĩnh vực thanh tra sẽ do Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong chịu trách nhiệm trả lời chất vấn chính. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Công an, Tư pháp; Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

Post a Comment

Previous Post Next Post